©2014-2018, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 056, Đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng.
Điện thoại: 02063.852.435 - Fax: 0206 3855216